KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA ISLAM DI PUSAT AKTIVITI SAUDARA BARU CHINA MUSLIM (MACMA) NEGERI JOHOR

Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah

Abstract


Abstrak

Mualaf sebagai individu yang baru mengenali Islam harus banyak belajar tentang agama Islam supaya mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik mungkin. Kajian dijalankan untuk melihat pelaksanaan bimbingan agama Islam dalam kalangan saudara baru atau mualaf bangsa China. Kajian juga bertujuan mengetahui apakah kurikulum yang dijadikan panduan dalam bimbingan agama Islam ini. Reka bentuk kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan temu bual, kajian lapangan dan analisis dokumen untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai kajian. Hasil kajian mendapati bahawa bimbingan agama Islam yang dilaksanakan di MACMA adalah sebanyak tiga (3) kali dalam satu minggu, dengan mempelajari subjek akidah, syariah, akhlak, Iqra dan al-Quran serta aktiviti agama yang lain. Sedangkan kurikulum yang dijadikan rujukan untuk bimbingan agama Islam di MACMA adalah menggunakan kurikulum yang telah disediakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

      

 


Keywords


Pelaksanaan; Bimbingan Agama Islam; Macma

Full Text:

PDF

References


As-Sidqi, A. (2020, May 4). Rukun Iman: Senarai Dan Huraian. Media Islamik. https://mediaIslamik.com/rukun-iman-senarai-dan-huraian/

Raudlotul Firdaus. (2019). Sejarah Masyarakat Cina di Malaysia. https://www.hmetro.com.my/addin/2019/01/413093/sejarah-masyarakat-cina-muslim

Siti Adibah (2018). Undang-Undang Pemelukan Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

VISION & MISSION – MACMA. (2020). MACMA. http://macma.my/main/index.php/vision-mission/
DOI: https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i2.2729

Article Metrics

Abstract view : 183 times
PDF - 138 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Currently this Journal is Indexed by

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.